# การดำเนินงาน วัน เดือน ปี
1 ปิดเรียน 25 ธันวาคม 2566 เปิดเรียน 2 มกราคา 2567 25 ธ.ค. 2566 - 02 ม.ค. 2567